บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

ประโยชน์ของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาทำงาน มีดังนี้ >>

26-03-2015 11,396

                1. ป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงาน การลงเวลาแทนกันของพนักงานนั้นจะทำให้องค์กร เสียผลประโยชน์ หากนำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาใช้งานแทนเครื่องตอกบัตร จะป้องกันการลงเวลาแทนกันได้ 100 %  เพราะโครงสร้างลายนิ้วมือไม่สามารถปลอมแปลงได้

                2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว เครื่องสแกนนิ้วมือเป็นเครื่องบันทึกเวลาทำงาน ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแม่นยำเพียง 1-2 วินาที

                3. ลดต้นทุนการใช้งาน เช่น กระดาษตอกบัตร หมึกเติม เอกสารการคำนวณเวลาการทำงาน เงินเดือนของพนักงาน  ระบบจะทำการเก็บข้อมูล คำนวณสถิติ และจัดทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย OT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 4. ลดภาระฝ่ายบุคคล ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละคนด้วยตัวเอง สามารถคำนวณและสรุปรายงานข้อมูลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

     นอกจากนี้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( finger scan ) ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมการเปิด - ปิดประตู ควบคุมการเข้าออกของพนักงาน  Access Control ได้อีกด้วย ระบบนวัตกรรมใหม่ที่รวมเอา 2 ระบบการใช้งานเข้าไว้ในหนึ่งเดียว ถูกผสานกันอย่างลงตัว คุ้มค่าบนความปลอดภัย เพราะสามารถควบคุม จำกัดการเข้าออกของผู้ใช้งานได้

                 ปัจจุบัน เครื่องสแกนนิ้วมือ  ในประเทศไทย นั้นมีมากมายหลายแบบเลยทีเดียว แต่แบบที่คุ้นๆ ตากันบ่อยและเป็นที่นิยมกันอยู่พอสมควรก็หน้าตาแบบนี้ ล่ะครับ  มีทั้งแบบบันทึกลงเวลาทำงานเข้า-ออกของพนักงาน ( finger scan  time attendance system ) และแบบที่ ใช้บันทึกเวลาทำงานและระบบควบคุมประตู การเข้า ออกของพนักงาน ( finger scan time attendance and access control )