บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

ประเภทของกล้องวงจรปิด Type of CCTV (camera) แบ่งตามระบบของสัญญาณ >>

27-05-2015 6,869

ประเภทของกล้องวงจรปิด Type ofCCTV (camera) สามารถแบ่งประเภทได้หลายประเภทดังนี้

แบ่งตามระบบของสัญญาณ

  1. กล้องระบบอนาล๊อก (Analog Camera)

SM-R3470SO

รูป กล้องวงจรปิด Ana log หรือ IP

    กล้องระบบอนาล็อก หรือกล้องแอนะล็อก (Analog Camera) คือ กล้องที่ส่งภาพและวีดีโอ (VDO) ออกมาจาก กล้องในลักษณะภาพสัญญาณอนาล๊อกเข้าสู่เครื่องบันทึกวีดีโอ (DVR , Digital Video Recodes) โดยผ่านสายสัญญาณแบบสายโคแอ๊กเซียล (Co-axial Cable) หรือสาย Co-axial พร้อมสายไฟเลี้ยงให้กล้อง (Siamese Twin Power Supply and Co-axial Cable) สัญญาณวีดีโออนาล็อก (Analog Video) จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลวีดีโอแบบดิจิตอล (Digital Video Data) ก่อนที่จะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสด์ (Hard Disk) และในเวลาเดียวกันเครื่องบันทึกวีดีโอ (Viddeo Recorder) จะส่งสัญญาณดิจิตอลไปยังหน้าจอมอนิเตอร์ (Monitor Display) หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังเว็บเน็ตเวิร์ค (Web Network) ทำให้สามารถดูวีดีโอของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ผ่าน Network ไปยังคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet)และมือถือ (Mobile Phone) ได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน (Real Time)

  1. กล้องไอพี หรือกล้อง IP (IP Camera)หรือกล้องระบบเน็ตเวิร์ค(Network Camera)

IP-Cameraรูป กล้องแบบไอพี (IP Camera มีชื่อเต็มว่า Internet Protocol Camera)

    กล้องแบบไอพี (IP Camera มีชื่อเต็มว่า Internet Protocol Camera) คือกล้องที่ต่อเข้ากับระบบสายเน็ตเวิร์คของตัวเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้เลยเพราะสัญญาณที่ออกมาจากกล้องเป็นระบบดิจิตอลสามารถต่อเข้าตัวจัดการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ กับเราท์เตอร์ (Router) และโมเด็ม(Modem) ส่งเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้เลยสามารถดูในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ เครื่องบันทึกวีดีโอเป็นแบบเน็ตเวิร์ค (Network Video Recorder ,NVR ) ซึ่งปัจจุบันกล้อง IP ได้ถูกพัฒนามาจนได้ความคมชัดตั่งแต่ระดับ 1 M. Pixels จนถึง 9 M. Pixels และสามารถเชื่อมต่อกับ INTERNET ดูภาพผ่าน APP ทางมือถือโดยสามารถสั่งให้บันทึกภาพวีดีโอเก็บใน SD-CARD เพื่อนำมาดูทีหลังได้ ลงทุนซื้อสองพันบาทก็นำไปติดตั้งดูได้เลย

  1. กล้อง HD-SDI คือ กล้องที่มีสัญญาณภาพออกมาแบบดิจิตอล (กล้อง IP) แต่ใช้สายเคเบิล แบบ Co-axial RG6 (ซึ่งใช้กับกล้องอนาล็อค)ใช้ในกรณีที่เปลี่ยนกล้องอนาล็อคเป็นกล้อง IP แต่ไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนสายเคเบิล ภาพมีความละเอียดถึง Full HD (เม็ดสี 2 ล้านเม็ด = 2M pixel) และส่งสัญญาณได้ไกลถึง 150 เมตร