บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

Access Control ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู >>

02-05-2019 55

Access Control ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู 

ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

      ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องได้รับการอนุญาตจากการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยืนยันในการควบคุมการทำงานของระบบต่อไป

      โดยต้องมีลายนิ้วมืออยู่ในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่สแกน หากบุคคลใดสแกนลายนิ้วมือ โดยไม่มีการบันทึกลายนิ้วมือใดๆ ทั้งสิ้น ไว้ในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือก่อนหน้า จะไม่สามารถใช้งานระบบการควบคุมที่ต้องการได้แต่อย่างใด ซึ่งระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ถูกนำไปใช้ในหลายส่วนงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น บันทึกเวลาการทำงาน ควบคุมการเปิด Access Control ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู Access Control System (ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู)

      ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู (Access Control System) คือระบบที่ใช้สำหรับการควบคุมการผ่านเข้าออกประตูหรือช่องทางเข้าออกต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ล็อคประตู (Electric Door Lock) แบบที่ปฏิบัติการทำงานด้วยกลไกทางไฟฟ้า หรืออุปกรณ์กั้นช่องทางเดิน (Turnstile) หรือแขนกั้นทางเดินรถยนต์ (Vehicle Barrier Gate) อาจใช้งานร่วมกับปุ่มกดหรือเครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)

 

     ควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของประตู (Door) เช่นบานประตูทำด้วยวัสดุอะไรก็ตาม เป็นไม้หรือเหล็กหรือเป็นกระจก หรือสแตนเลส จากนั้นลักษณะของเฟรมของประตูมีลักษณะเป็น ขอบอลูมิเนียมหรือขอบไม้ หรือไม่มีขอบ ถ้าเป็นกระจกเต็มบาน ก็จะเรียกว่าประตูกระจกที่เป็นบานเปลือย สิ่งต่อมาก็คือลักษณะของ วงกบประตูทำจากวัสดุใด เป็นวงกบไม้, วงกบเหล็ก, สแตนเลส หรือหากเป็นประตูกระจกเปลือยก็อาจไม่มีวงกบ แต่เป็นบานเปลือย ล่างและบน เป็นต้น

     เมื่อเราทราบถึงลักษณะของบานประตูและวงกบประตูแล้ว สิ่งตามมาที่เราจะต้องรู้คือสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทราบก็คือลักษณะของผนังบริเวณรอบๆ ประตู เพื่อที่ทางช่างผู้ติดตั้งจะสามารถวางแผนการซ่อนสายไฟต่างๆ ได้ เพราะการเดินสายในระบบ Access Control นั้นจะเน้นเรื่องความปลอดภัย จะไม่ให้เห็นสายใดๆ เลย

     นอกจากนี้ลักษณะของฝ้าเพดานภายในก็ต้องระบุ ให้ชัดเจนด้วย หากต้องมีการเดินสายไฟหรือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ ทางช่างผู้ติดตั้งจะได้ สามารถประเมินความยากง่ายของการติดตั้งและระยะเวลาในการ เดินสายต่างๆ ได้เหมาะสม รวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเดินสายเช่นรางหรือท่อ ให้ถูกต้องและคำนึงถึง ความปลอดภัยสูงสุด

     อีกสิ่งหนึ่งคือระยะทางของสายต่างๆ อาจจะต้อง แจ้งให้ทราบว่าบริเวณใดที่สามารถทำการ เชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อใช้เลี้ยงอุปกรณ์ จุดดัง กล่าวนั้นอยู่ห่างเพียงใด รวมถึงหากต้อง มีการเชื่อมต่อสายเข้าระบบเน็ตเวอร์ค LAN ควรแจ้งให้ทราบด้วยว่าระยะทางนั้น ใกล้ไกลเพียงใด มีจุดเชื่อมต่อที่เป็น Outlet อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือไม่