บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น X8 เครื่องเล็ก มากความสามารถ >>

21-06-2019 84

แนะนำสินค้าใหม่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น X8 เครื่องเล็ก มากความสามารถ

- รองรับลายนิ้วมือ 1,000 ลายนิ้วมือ

- บันทึกการเข้า-ออก ได้ 80,000 รายการ

- จอสี Touch Screen 2.8"

- เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อควบคุมประตูและบันทึกเวลาเข้า-ออกได้

- สามารถเชื่อมต่อระบบกลอนประตูไฟฟ้าเพื่อควบคุมการล็อคประตูได้โดยตรงจากตัวเครี่อง

- สามารถเชื่อมต่อกระดิ่งหรือสัญญาณเรียกต่างๆ เพื่อให้ผู้ติดต่อสามารถกดปุ่มเรียกจากหน้าเครื่องได้

- มีระบบผู้จัดการตัวเครื่องเพื่อป้องกันการกดสั่งงานบนตัวเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต

- มีพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณภายนอก เพื่อใช้ต่อกับระบบสัญญาณกันขโมย

- รองรับการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลที่หลาหลาย ทั้งผ่านระบบเน็ตเวิร์ค, USB, Flash Drive, WiFi, Internet

- มีโหมดประหยัดพลังงาน เพื่อพักหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งานเครื่อง และช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องได้