บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

Digital Door Lock AirBnb รุ่น Sciener M101 >>

07-08-2019 84

Digital Door Lock AirBnb รุ่น Sciener M101

เหมาะกับ AirBnB และ ปล่อยเช่า รายวัน และ รายเดือนอย่างยิ่ง


คุณสมบัติ : 

- พิสูจน์แล้วไม่ต้องต่อ Wifi และ Internet แต่อย่างใด

- สามารถตั้งรหัสกำหนดเวลา ได้ทั่วโลก

- กำหนดรหัสสำหรับแม่บ้านได้

- กำหนดรหัสให้ผู้เช่าได้

- กลอนประตูไม่ต้องพกมือถือ ไม่ต้องใช้แอฟ ไม่ต้องไขกุญแจ

- กำหนดรหัส โดยควบคุมเวลาเข้า ออก ของผู้เช่า แต่ละคนได้


Features : 

- Keyless Access / eKey. Unlock your lock with Bluetooth cardless key system.

- Manager eKey: Easily send eKey to individual and manager on-the-go for security.

- Manager Passcode: Manager your password, generate, add, or delete passcode to allow access to selected individuals.

- Add Push Notification: App will notify whenever door is locked or open by which user.

- User Managerment for security. Allow or unalow each individual for maximum security.

- Comes with backup physical key.

- Hight qulity, smart, and secure.

- Sleek and Modern design.

- In App battery Indicator.