บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

กล้องวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television System)>>

12-10-2020 34

บทความเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV
    กล้องวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television System) คือ ระบบการบันทึกภาพ เคลื่อนไหวที่ถูกจับ
ภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึก (DVR) และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่ง
เรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความ 
ปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ต่างๆ   
  การทำงานของ CCTV เริ่มจาก ตัวกล้องที่เป็นตัวรับสัญญาณภาพ จะรับภาพได้นั้นจะต้องมีแสงส่อง
ไปยังที่วัตถุที่ต้องการและแสงนั้นจะตกกระทบวัตถุแล้วจึงสะท้อนกลับออกมา (ประสิทธิภาพกล้องนั้น 
ขึ้นอยู่กับความไวแสง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานแตกต่างกันออกไป) และภายในนั้นจะมีตัว
ที่แปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งต่อสัญญาณ ตามสายที่เชื่อมจากกล้องไปสู้เครื่องรับ 
สัญญาณภาพ (DVR) แล้วส่งต่อไปยังจอรับภาพ(Monitor)เพื่อแสดงภาพที่ได้จากตัวกล้อง โดยปกติแ
ล้วนั้น ตัวกล้องและจอภาพจะอยู่ต่างสถานที่กัน ซึ่งหลักการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดนั้น ไม่ซับ 
ซ้อนมาก แต่หากต้องการให้ภาพออกมาดีนั้น ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น    
1. เครื่องบันทึกภาพ (DVR)   
2. กล้องวงจรปิด (CAMERA)   
3. ระบบควบคุม หรือโปรแกรมการจัดการ (CMS)
4. สายสัญญาณ
5. ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น HOUSING , ADAPTOR , CONTROLLER
 
  เครื่องบันทึกภาพ
1.DVR (Digital Video Recorder) เป็นเครื่องบันทึกภาพเป็น Stand Alone ข้อดี ไม่มี ปัญหาเรื่องไวรัส 
ลิขสิทธิ์ Software ราคาไม่สูงมาก ใช้งานง่าย เสถียรภาพสูง
2.NVR (Network Video Recorder) เป็นเครื่องบันทึกภาพจากกล้อง IP Camera
3.คอมพิวเตอร์ จะใช้การ์ด DVR และลง Software ที่คอมพิวเตอร์ ข้อดี สามารถใช้งาน Software
คอมพิวเตอร์อื่นได้
4.Embedded เป็นคอมพิวเตอร์แต่จะฝัง Software ลงไปในเครื่อง ข้อดี มีความสามารถFeature 
หลากหลาย ใช้ในระบบขนาดใหญ่
 
 ชนิดของกล้องวงจรปิด
1.กล้อง BOX หรือกล้องกระบอก 
2.กล้อง INFRARED ( กล้องอินฟาเรด )เหมาะสำหรับติดภายนอกอาคาร
3.กล้อง DOME ( กล้องโดม )เหมาะสำหรับติดภายในอาคาร ติดฝ้า เพดาน เพื่อความสวยงาน
4.กล้อง SPEED DOME  ( กล้องสปีด )เหมาะสำหรับติดภายนอกอาคาร  สามารถซูมและขยายภาพได้
5.กล้อง  DAY/NIGHT
6.กล้อง  IP  CAMERA หรือ Network  Camera
7.กล้องซ่อนหรือกล้องจิ๋ว
  เลนส์ (Lens)    
จะเป็นตัวรวมแสงให้ภาพตกกระทบที่แผ่นรับภาพ CCD โดยมี IRIS (ช่องให้แสงผ่าน)กำหนดให้ภาพ
ที่เกิดมีความเข้มของแสงตามต้องการ 
ในกรณีที่มีแสงมาก IRIS จะต้องเปิดน้อย 
ในกรณีที่มีแสงน้อย IRIS จะต้องเปิดมาก  
ข้อควรพิจรณาในการเลือกใช้กล้องวงจรปิด
1.สถานที่ติดตั้ง มีแสงไม่มีแสง มีการเปลี่ยนแปลงของแสงบริเวณนั้นมากหรือน้อย
2.ติดตั้งภายนอกหรือภายในมาตรฐาน IP เช่น IP66,IP67, IP666
3.ความละเอียดของภาพ ที่มีปัจจุบัน 420TVL ถึง 1000TVL ยิ่งมาก ความละเอียดของภาพยิ่งมาก
4.CCD เช่น ขนาด 1/3,1/4 ขนาด1/3 (ใหญ่กว่าดีกว่า) 
5.CCD ของค่ายไหนเช่น Sony(เน้นภาพธรรมชาติ) Panasonic(เน้นสีสันสดใส)  
6.Sharp (เน้นราคา)
7.DSP ตัวประมวลผลภาพ ภาพสวยหรือไม่สวยอยู่ที่ตัวนี้ด้วย
8.Lens ที่ใช้เป็นแบบใด เช่น AutoIris, Fix, Vari FoCal, เลนส์แก้ว หรือพลาสติก
9.Feature ต่างๆ เช่น Linelock,BLC, AI, AGC, SDIII, VD2, ABF 
10.การบริการหลังการขาย
สายสัญญาณ
   เนื่องจากประสิทธิภาพของการทำงานของระบบจะดีหรือไม่ดี ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเลือกใช้สาย
สัญญาณ เนื่องจากสัญญาณภาพนั้นต้องส่งผ่านสาย เพื่อไปยังเครื่องรับสัญญาณ ถ้าหากใช้สาย
สัญญาณที่มีคุณภาพต่ำ  ก็จะทำให้ภาพที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งในจุดนี้ลูกค้ามักจะไม่ทราบ 
และไปให้ความสนใจในส่วนอื่น 
กล่องหุ้มกล้อง (Camera Housing)  
   เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้กล้องวงจรปิด มีความคงทนต่อสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อมต่างๆสามารถที่จะนำ
กล้องวงจรปิด  ไปติดตั้งใช้งานได้ทุกสถานที่ และ มีหลายประเภท ให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ เช่น   
ชนิดที่มีพัดลมช่วยระบายอากาศ , มีที่ปัดน้ำฝน , ชนิดที่มีระบบการระบาย ความร้อนด้วยน้ำ 
เพื่อติดตั้งกล้องบริเวณที่มีความร้อนสูงๆ สามารถป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปภายในได้
ปัจจุบันกล้องวงจรปิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Analog Camera และ IP Camera
 ปัจจุบัน Analog Camera ได้เพิ่มความคมชัดมาเป็น ระบบ HD Camera ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. HD - TVI : ถือกำเนิดจากสัญชาติอเมริกันหุบเขาซิลิกอนวัลเล่ย์ นาม Techpoint ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มากจาก TechWell ที่เป็น
ผู้ผลิตชิพเซตเจ้าใหญ่ของโลกที่ผลิต Chip  DVR ป้อนให้ตลาดโลก ด้วยความที่มากด้วยประสบการณ์ Techpoint ก็ได้รับอานิสงค์นี้
มาด้วย เมื่อความคมชัด 960H ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้า และ IP Cameras ภาพก็กระตุก ไม่ RealTime ด้วยข้อจำกัดของ Network 
ดังนั้นระบบ Analog ที่เดินด้วยสาย Coax  ที่ความคมชัดสูงจึงถือกำเนิดขึ้นโดย Techpoint ชื่อว่า HD-TVI (High Definition 
Transport Video Interface)  โดยจะมี chipset ที่รองรับ FullHD video 720P/1080P 
2. HD - CVI : ถือกำเนิดจากเผ่าพันธุ์มังกรในปี 2012 นาม Dahua ผู้คิดค้นระบบ HD CVI (High Definition Composite Video 
Interface) โดยระบบจะใช้สาย Coax โดยจะให้  ภาพที่มีความคมชัดสูงในระดับ MagaPixel ที่ความยาวของสาย มากกว่า 500 เมตร
3. AHD - Camera : ถือกำเนิดจากแดนโสมเกาหลี สายเลือด Nextchip กำเนิดขึ้นเมื่อปี 2013 ในนาม AHD (Analogue High Definition)
 คุณสมบัติทั่วไปของทั้ง 3 เทคโนโลยี
HD TVI , CVI ,AHD  เป็นระบบที่ใช้ chipset Progressive-Scan แบบ HD Analogue ที่วิ่งบนสาย coaxial จะเข้ามาแทนที่ระบบ
กล้องวงจรปิดรูปแบบเดิม การติดตั้งการทำงานยังคงรูปแบบเหมือน Analog ทุกอย่าง สามารถใช้แทนระบบ Analog เก่าได้เลยเพราะ
สัญญาณวิ่งบนสาย Coaxial
HD-SDI, CVI, TVI, AHD จะมีการลดทอนสัญญาณจะต่ำมาก และไม่มีการหน่วงของสัญญาณหรือการกระตุกของภาพ
ข้อแตกต่างระหว่าง 3 เทคโนโลยี คือ 
ทั้งสามเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น CVI, TVI, AHD ได้กล่าวไว้ว่า จะทำให้รองรับ ระบบเก่าใช้งานได้ทั้ง 960H และ D1 แบบสมบูรณ์แบบ 
แต่ถึงตอนนี้ในตลาดก็มีแค่ TVI ที่ สามารถที่จะรองรับได้แบบเต็มรูปแบบ ส่วน AHD และ CVI ยังไม่สามารถที่จะใช้กล้องผสมกัน
แต่ละความละเอียดได้ หรือได้ ก็ยังต้องทำการปิดเปิดเครื่องใหม่
AHD ปัจจุบันมี AHD2.0 ซึ่งก็ยังไม่รองรับ AHD1.0 ทำให้บางโรงงานแยก Product ออกเป็นสองส่วน คือ AHD-A (AHD1.0)
AHD-B (AHD2.0) และตอนนี้เองก็ยังไม่รองรับกับกล้องที่เป็น Analog
TVI นำเอาเทคโนโลยี Analog ใส่เข้าไปใน Chipset จึงทำให้การทำงานร่วมกันของเครื่องบันทึกกับกล้องที่เป็นทั้ง TVI กับ Analog 
ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ และราคาเครื่องบันทึก TVI ใกล้เคียงกันมากกับราคา ของเครื่องบันทึก 960H ดังนั้นเราจะได้เห็นเร็วๆ นี้
ว่าระบบกล้อง Analog จะถูกแทนที่ด้วยระบบนี้ในไม่ช้า โดยสามารถรวมระบบเก่าได้เรียกว่า Hybrid DVR (960H+720P+1080P)
CVI เริ่มต้นมากจากองค์กรหนึ่ง (HD-CCTV alliance) โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบคิดค้น Chipset และเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน CVI 
กับตลาด เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางโรงงานเองจะเป็นผู้กำหนดทิศทางแต่ผู้เดียวคล้ายๆ กับตลาดผูกขาด ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีกับตลาดโดยรวม
สำหรับความคมชัด : มีความคมชัดมากกว่าระบบ Analog แบบเก่าซึ่งจะมีความคมชัดตั้งแต่ 1.0Mega Pixel - 2.0 Mega Pixel
 

 

ขอบคุณบทความจาก>>http://www.cctvpool.com