บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

ONVIF คืออะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ>>

28-10-2020 20

ONVIF  (Open  Network  Video  Interface  Forum)  คือ  องค์กรในภาคของอุตสาหกรรม  หรือีกนัยหนึ่ง  คือแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล  ความคิดเห็น  ความรู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านกายภาพ  หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มาตรฐานของการสื่อสารระหว่างเครือข่ายอุปกรณ์วิดีโอ  (IP-Based-  physical  security)  ซึ่งองค์กรที่พยายามพัฒนาให้เป็นไปในรูปแบบหลักสากล  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัท/องค์กรไม่หวังผลกำไร  (ONVIF)  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยโดยเครือข่ายทางการตลาด  ภารกิจหลักคือ  การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  และใช้มาตรฐาน  ONVIF  เพื่อเปิดทางสำหรับการอินเทอร์เฟสของผลิตภัณฑ์วิดีโอเครือข่ายทั่วโลกหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือสร้างมาตรฐานสำหรับ  IP  (Internet  Protocal)  ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย  ONVIF  สามารถที่จะสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งได้

สำหรับหน่วยงานที่ริเริ่มการจัดตั้ง  ONVIF  นั้น  เป็นการรวมตัวกันระหว่าง  AXIS  Communications,  Bosch  และ  Sony  โดยจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  ปี  2008  ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนามาตรฐานระดับโลกของอินเทอร์เฟสในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องวิดีโอวงจรปิดบนเครือข่าย  ปัจจุบัน  มีบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกรวมทั้งหมด  295  บริษัททั่วโลก  สามารถแบ่งได้ 

3  ประเภทหลักๆ  ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ  (Full  Members)

2. สมาชิกประเภทการสนับสนุน  (Contributing  Members)

3. สมาชิกประเภทผู้ใช้  (User  Members)

โดย  ONVIF  นี้มีความมุ่งหมายที่จะนำ  IP-Based  physical  security  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ในตลาด  security  และด้วยคุณสมบัติดังกล่าว  ONVIF  จึงสามารถยืนยันได้ว่า  IP-Based  physical-  security  สามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ผลิต

 

ขอบคุณบทความจาก>>https://www.nikkiko.com