บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

เครื่องสแกนนิ้วมือ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีความน่าเชื่อถือสูงจริงไหม>>

07-01-2021 29

เครื่องสแกนนิ้วมือ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีความน่าเชื่อถือสูงจริงไหม

เครื่องสแกนนิ้วมือ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีความน่าเชื่อถือสูงจริงไหม

หัวใจของความสำเร็จในธุรกิจนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทชั้นนำหรือโรงงานขนาดใหญ่ล้วนแล้วแต่มีระบบจัดการพนักงานที่มีความรัดกุม ตรวจสอบได้ เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเหล่านั้นไว้สำหรับวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ บริษัทและส่วนราชการจำนวนมากจึงนิยมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่นอกจากจะขจัดปัญหาการโกงเวลางานแล้ว ยังช่วยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานได้อย่างแม่นยำอีกด้วย นอกจากนี้ เครื่องสแกนนิ้วมือยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายประการ ดังต่อไปนี้

เครื่องสแกนนิ้วมือ คืออะไร?

เครื่องสแกนนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และเก็บบันทึกอัตลักษณ์บุคคลชนิดหนึ่งผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนแผ่นสแกน จากนั้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะเก็บสำรองข้อมูลลายนิ้วมือที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเจ้าของลายนิ้วมือเป็นใคร อายุเท่าไหร่ สังกัดอะไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บบันทึกจากการสแกนลายนิ้วมือครั้งแรกที่บุคคลดังกล่าวเข้าทำงานในองค์กรนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อพิมพ์ลายนิ้วมือลงไป เครื่องสแกนจะทราบตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือทันที

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถนำไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เก็บประวัติบุคคลในงานด้านความมั่นคง หรือที่นิยมเป็นอย่างมากคือการใช้สำหรับบันทึกเวลาเข้า-ออก ในบริษัทหรือส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งพนักงงานจะต้องสแกนลายนิ้วมือระบุเวลาเข้า-ออกงาน เพื่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินศักยภาพในการทำงานของพนักงานได้อย่างเป็นกลาง โดยวัดจากผลงานดำเนินการเป็นหลัก ซึ่งเครื่องสแกนนิ้วมือลักษณะนี้ จะมีหลักการทำงานไม่ต่างจากเครื่องตอกบัตรในอดีต เพียงแต่ว่าสามารถเก็บข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้เวลาน้อยลงในการบันทึกข้อมูล เพียงแค่พิมพ์ลายนิ้วมือลงไปบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือเท่านั้นก็สามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังขึ้นชื่อในด้านความแม่นยำ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้า-ออกงานของพนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการในภาพรวมขององค์กรได้ดีมากขึ้นนั่นเอง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีประโยชน์อย่างไร

ปัจจุบันบริษัทและหน่วยงานจำนวนมาก หันมาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เนื่องจากมีประโยชน์มากมายหลายประการ ดังนี้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความแม่นยำ รัดกุม รวดเร็ว

โรงงานหรือบริษัทบางแห่งมีพนักงานจำนวนมากที่ต้องเข้างานพร้อมกัน การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะช่วยให้การพิมพ์ลายนิ้วมือเข้า-ออกงานนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนมากกว่าระบบการตอกบัตรในอดีตที่ต้องใช้เวลานานมาก ทำให้เสียเวลาในการทำงานลงไป นอกจากนั้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถเก็บข้อมูลการเข้า-ออกงานได้อย่างแม่นยำรัดกุม ไม่สามารถโกงได้ เนื่องจากต้องใช้ลายนิ้วมือของพนักงานพิมพ์ลงไปบนเครื่องเท่านั้น จึงนับว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปจากการเข้าแถวตอกบัตรเข้างาน ไปเสริมให้มีเวลาในการทำงานมากขึ้นนั่นเอง

สามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ศักยภาพในการรองรับการพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้จำนวนมาก ในขณะที่เครื่องตอกบัตรแบบดั้งเดิมสามารถรองรับพนักงานได้เพียงไม่กี่พันคนเท่านั้น ในทางกลับกัน เครื่องสแกนลายนิ้วมือกลับรับได้มากถึงหลายหมื่นคนในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ บริษัท ส่วนราชการ หรือโรงงานขนาดใหญ่จึงเลือกที่จะใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือในระบบบริหารงานบุคคลมากกว่าเครื่องตอกบัตร นอกจากนั้น ยังไม่ต้องเป็นกังวลว่าเครื่องจะเสียหายเพราะปริมาณผู้ใช้งานที่มากเกินไปอีกด้วย

หมดปัญหาต่อคิวเช็คชื่อเข้างานนาน

หมดปัญหาต่อคิวเช็คชื่อเข้างานนาน

เก็บข้อมูลทุกอย่างในไฟล์ดิจิทัล

ในปัจจุบัน การเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบกระดาษนั้นถูกลดความสำคัญลงไป เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและต้องมีการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ บริษัทชั้นนำจำนวนมากจึงยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในรูปแบบกระดาษ แล้วหันไปสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลหรือ Cloud ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันก็ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับเทคโนโลยีและตอบโจทย์ความต้องการในการลดการใช้งานกระดาษดังกล่าว ทำให้เพียงแค่พนักงานพิมพ์ลายนิ้วมือลงไปบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือ Cloud ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมาคีย์ข้อมูลจากกระดาษให้เสียเวลา

เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความน่าเชื่อถือสูง

นอกจากความรัดกุม ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วแล้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทหรือส่วนราชการที่ลงทุนใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือแทนเครื่องตอกบัตรธรรมดานั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาเห็นก็จะให้ความเชื่อถือองค์กรดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นองค์กรที่ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย พยายามใช้เทคโนโลยีมาปรับการบริหารงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทรนด์ร่วมสมัยนั่นเอง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นอุปกรณ์ที่นับว่ามีความจำเป็นต่อการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลเข้า-ออกงานของพนักงานแล้ว ยังช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน แม่นยำ และอัพโหลดขึ้นไปเก็บเป็นฐานข้อมูลดิจิทัล สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ ดังนั้น หากท่านต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานในบริษัท หรือหน่วยงานของตน สามารติดต่อบริษัทวันบีลีฟ เพื่อใช้บริการติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้ทันที โดยเรามีการสอนวิธีใช้งาน มีบริการดูแลหลังการขาย พร้อมติดตั้งและดูหน้าฝานถึงที่บริษัทของท่าน ลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน เข้างานไว ข้อมูลครบ และป้องกันความผิดพลาดจากการติดบัตรกันเถอะ

 

ขอบคุณบทความจาก>>https://www.1belief.com