บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

ระบบโซล่าเซลล์ควรเลือกอย่างไร ? ให้เหมาะสมกับการใช้งาน>>

27-07-2021 51

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นอุปกรณ์สำหรับการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากโซล่าเซลล์
ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยปัจจุบัน อินเวอร์เตอร์ แต่ละชนิดมีรูปแบบและหลักการทำงานที่แตกต่างกัน
การเลือกใช้งานอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟ ผู้ใช้งานจะต้องว่างแผนว่าจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด
ใช้กำลังไฟเท่าไหร่ เพื่อคำนวนรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่จะใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ ให้มีความเหมาะสม

 

On Grid Inverter: เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตกระไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากแหล่งจ่ายไฟ 2 แหล่ง คือ ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์(กระแสตรง)DC เป็นกระแสสลับAC เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านตามปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการช่วยประหยัดพลังงานมีการใช้งานในตอนกลางวันเท่านั้น เช่น อาคารสำนักงานที่ทำงานตอนกลางวัน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ ออฟฟิต เป็นต้น
ข้อดี คือ จะมีแหล่งจ่ายไฟจากทั้ง 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และ อีกทางหนึ่งจากแผงโซล่าเซลล์ ระบบไฟผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ แปลงไฟโดยอินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟก็สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด สามารถลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าฟรี
ข้อเสีย คือ กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติก็ตาม แต่เวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า การใช้งานระบบนี้ จะใช้ในพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีพื้นที่สำหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์ และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลังการผลิต หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซล่าเซลล์

 

Off Grid Inverter: เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ระบบผลิตกระไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงต้องมีระบบไฟฟ้า จากการไฟฟ้าร่วมอยู่ในระบบถึงจะทำงานได้ ระบบออฟกริด เริ่มจากต้องวิเคราะห์ คำนวณ หาปริมาณการใช้ไฟแต่ละวันในบ้าน
โดยแบ่งออกตามลักษณะวงจรได้ 2 แบบ
การต่อตรง เมื่อได้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ก็ต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้งาน ดังนั้น จะสามารถใช้พลังงานได้ เฉพาะเวลามีแสงอาทิตย์เท่านั้น และไม่มีการเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่มาใช้งาน ทั้งนี้การนำมาต่อใช้งานอาจแยกตามเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งาน ได้อีกเป็น 2 ชนิด
- เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC
- เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เป็นไฟฟ้า DC
ในการออกแบบระบบนี้ คือการประมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้า
เพื่อให้ออกแบบมาได้คุ้มค่า และ ประหยัดต้นทุนได้มากที่สุด
ข้อดี คือ เป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหลวง สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้
ข้อเสีย คือ งบประมาณสูง เพราะต้องใช้แบตเตอรี่ มาใช้ในการเก็บไฟ และ
ต้องคำนวณการใช้ไฟให้ถูกต้อง เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

 

Hybrid System: เป็นระบบที่นำเอา ระบบออนกริด และ ออฟกริด มารวมกันมีระบบแบตเตอรี่สำรองพลังงานใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และสำหรับกรณีที่เมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้หากกระแสไฟฟ้า ที่ผลิตได้มีมากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบจะนำกระแสไฟฟ้านั้น ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เพื่อนำมาใช้งานต่อไป เวลากลางคืนที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่ได้ ระบบจะนำเอากระสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ หากยังไม่เพียงพอ ระบบก็จะไปดึงไฟฟ้ามาจากระบบจำหน่ายมาชดเชยอีกที

ข้อดี ระบบทำงานได้ทั้งแบบ On-Grid และ Off-Grid สามารถเปลี่ยนแหล่งไฟฟ้าได้ตามสถานการณ์
ช่วยรักษาความเสถียรของระบบไฟฟ้า และใช้ไฟได้เองภายในกรณีไฟจากการไฟฟ้าดับ
ข้อเสีย อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้มีให้เลือกน้อยมาก และยังไม่ได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้า (กฟผ.)
เลยไม่สามารถขนานไฟฟ้ากับกริดได้ ไม่สามารถขายไฟคืน กฟผ. ได้ ต้องใช้อุปกรณ์มากเช่นเดียว
กับ off-grid ซึ่งทำให้ระบบโดยรวมราคาสูง

โดยสรุป: 
การเลือกประเภทของอินเวอร์เตอร์ ควรเลือกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งาน
ลักษณะของงาน และ อุปปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าในการลงทุน

 

 

ขอบคุณบทความจาก>>http://www.sunpro-solar.net