บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

เครื่องสแกนนิ้วมือ ดีอย่างไร?

09-09-2021 13

     ปัจจุบันเครื่องสแกนนิ้วมือมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรชั้นนำที่มีระบบการจัดการทรัพยากรที่มีความรัดกุม โปร่งใส มีการเก็บข้อมูลสถิติจึงสามารถตรวจสอบได้อยู่เสมอ ทำให้วัดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของพนักงานได้อย่างแม่นยำ รัดกุมมากกว่าระบบการเก็บข้อมูลการเข้างานแบบเดิม ๆ เช่น การตอกบัตร จะเห็นได้ว่าเครื่องสแกนนิ้วมือมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก แล้วองค์กรขนาดเล็ก-กลาง ควรมีเครื่องสแกนนิ้วมือหรือไม่ มาดูข้อดีของเครื่องสแกนลายนิ้วมือกันเลย

เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความปลอดภัย แม่นยำ และรัดกุม 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะมีการเก็บบันทึกอัตลักษณ์บุคคลผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือ และบันทึกการใช้งานเครื่องผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือ จึงไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือแทนกันได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความรวดเร็ว
เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกการใช้งานเครื่องผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาจากการตอกบัตรเข้างาน ซึ่งใช้เวลามากกว่านั่นเอง

ประหยัดพื้นที่เก็บเอกสารและค่าดูแลรักษา
เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่เก็บเอกสารและไม่ต้องมีการดูแลรักษาที่ยุ่งยาก ต่างจากการเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ รวมถึงการเก็บข้อมูลแบบไฟล์ดิจิตัลทำให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอด ไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูลใหม่

ราคาไม่สูง สามารถเลือกใช้ตามความต้องการได้
ในปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือมีให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งด้านความสามารถและราคา จึงทำให้ผู้ประกอบการย่อยก็สามารถเข้าถึงการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยเลือกใช้ตามความต้องการใช้งานได้
 
 
 
 
ขอบคุณบทความจาก>>https://www.siamfingerscan.net