บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น X8

รองรับลายนิ้วมือได้ 1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกเวลาบนตัวเครื่องได้ 80,000 รายการ ....

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F21

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก / กลาง / ใหญ่ มีกล้อง สแกนนิ้วถ่ายรูปทันที หัวอ่านรุ่นใหม่ Silk ID ไฟติดเมื่อสแกน 3,000 ลายนิ้วมือ 100,000 รายการ ....

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N18/F18

รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลได้ 30,000 รายการ จอสี แสดงรูปพนักงาน ....

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Bio800 (รองรับสแกนใบหน้า)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น BIO 800 สามารถรองรัับได้ 1,000 ลายนิ้วมือและ 400 ใบหน้า สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นอ่านบัตร และทำรายการได้ 100,000 รายการ ดึงข้อมูลผ่าน USB หรืออินเตอร์เน็ตได้ ....

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น X8

รองรับลายนิ้วมือได้ 1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกเวลาบนตัวเครื่องได้ 80,000 รายการ ....

รายละเอียด

เครื่องทาบบัตร รุ่น C200

รองรับการใช้งานบัตร 30,000  บันทึกข้อมูลการใช้งาน 50,000 รายการ รองรับระยะในการอ่านบัตรได้ ประมาณ 10 – 15 เซ็นติเมตร ....

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น X8

รองรับลายนิ้วมือได้ 1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกเวลาบนตัวเครื่องได้ 80,000 รายการ ....

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N707/F707

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดประตู รุ่น F707 จัดเก็บลายนิ้วมือ ได้ 2,200 ลายนิ้วมือ พร้อมบันทึก การเข้า ได้มากถึง 50,000 รายการ ....

รายละเอียด

เครื่องทาบบัตร รุ่น N100/C100

เครื่องทาบบัตร C100 เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร Proxitmity โดยที่ทำงานในระบบ Standalone รองรับบัตรได้ 10,000 ใบ ....

รายละเอียด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น I-Clock 680

รองรับ 8,000 ลายนิ้วมือ รองรับเรคคอร์ด 20000 รายการ สามารถเชื่อมต่อระบบประตูได้ ....

รายละเอียด