บจก.ดิจิตอล ไอซีที ผู้นำด้านระบบกล้องวงจรปิด
ระบบลงเวลาลายนิ้วมือ ระบบควบคุมการเปิด/ปิด
และ LED ที่คนเหนือให้การไว้วางใจมายาวนานกว่า 17 ปี
สายด่วน คุณจักรพันธ์ 081-952-6069
 

Video Converter 4CH. รับ-ส่ง

 

Video Converter 4CH. Analog (1 ชุด มี รับ-ส่ง)

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพบนไฟเบอร์ออพติก 4 ช่อง

- สามารถแปลงสัญญาณวีดีโอและข้อมูล RS485

- มีช่องต่อไฟเบอร์ออฟติกแบนน FC

- ระยะการส่ง 20 Km

- ใช้สายไฟเบอร์จำนวน 1 Core ในการส่งข้อมูล

- ใช้ไฟฟ้า 5VDC 2A

ราคา 3,000 บาท